drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

APARATY POMIAROWE I REGULACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Prawidłowe działanie urządzenia wentylacyjnego wymaga stałego dozorowania temperatur w pomieszczeniu wentylowanym, w kanale powietrza wywiewanego a w miarę możliwości także i na zewnątrz. Dobrze jest zatem stosować do tych pomiarów termometry zdalaczynne, których przyrządy wskaźnikowe umieszcza się razem z wyłącznikami na tablicy w centrali. Uniknięcie przeciągów jest możliwe jedynie przez staranne utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego, wskazane jest zatem stosowanie samoczynnego regulowania temperatury powietrza dopływowego, nawet w prostych urządzeniach wentylacyjnych. Bezwzględnie konieczna jest regulacja temperatury, jeśli urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w urządzenia chłodzące. Wydajność powierzchni grzejnych, względnie powierzchni chłodzących, może być regulowana zarówno w zależności od temperatury po- mieszczenia, jak również od temperatury nawiewanego powietrza. Stosując regulator ograniczający z czujką temperatury tuż przed wyciągiem z pomieszczenia można zapewnić, że temperatura powietrza nawiewanego nie spadnie poniżej określonej wartości minimalnej. Zresztą temperaturę powietrza nawiewanego nastawia się w zależności od chwilowego zapotrzebowania ciepła albo chłodzenia, trzeba więc od przypadku do przypadku dostosowywać ją do warunków miejscowych, warunków działania i klimatu zewnętrznego. Szczegóły regulacji temperatury zostaną bliżej omówione w rozdziale urządzenia klimatyzacyjne. Stała kontrola ilości powietrza wprowadzanego do pomieszczenia jest wprawdzie pożądana, jednak rzadko daje się ją zrealizować z powodu trudności pomiarowych. Na ogół przy odbiorze przeprowadza się jedynie sprawdzenie ilości powietrza założonej przy obliczeniu urządzenia, a jeśli jest to urządzenie z wentylacją centralną dla większej liczby pomieszczeń, przeprowadza się również sprawdzenie rozdziału powietrza. Wyjaśnienia dotyczące rozmaitych metod pomiaru ilości powietrza i ich stosowania w praktycznym użytkowaniu urządzeń wentylacyjnych zawarte są w wy- tycznych VDI – Luftungsregeln. Równomierność przepłukiwania w przypadku pomieszczeń dla ludzi można ustalić najłatwiej przez pomiary temperatury. W zależności od wielkości pomieszczenia należy w tym celu w 4-7-8 miejscach, rozmieszczonych na rzucie poziomym zapełnionego pomieszczenia, przeprowadzić pomiary za pomocą prawidłowo działających termometrów, przy czym nie powinny wystąpić większe odchylenia od wartości obowiązującej niż 4 -c. W urządzeniach z chłodzeniem powietrza wartość pomierzona może różnić się najwyżej o ± 1,5 st. C od wartości obowiązującej. Poziom hałasu i występowanie przeciągów w urządzeniu ocenia się zazwyczaj na podstawie wrażeń subiektywnych. Jeśli występują te zjawiska, wtedy należy zmierzyć natężenie dźwięku za pomocą pomiarów ciśnienia dźwięku (patrz VDI – Richtlinien fur die Larmabwehr in der Luftungstechnik) zaś wielkość ochłodzenia należy określić przez pomiar wartości chłodzenia katatermometru albo pomiar prędkości powietrza Przeprowadzenie tego rodzaju pomiarów wymaga pewnego doświadczenia i wprawy, przede wszystkim wtedy, gdy pomiary trzeba przeprowadzać w zapełnionym pomieszczeniu i bez zakłóceń w użytkowaniu pomieszczenia, co ma miejsce przy określaniu wielkości chłodzenia. [podobne: dombud oława, dombud oława aluminiowe, dombud oława jezdne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud oława mebelmania stalmet lublin