drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Chłodnice powierzchniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W czasie lata zamiast nagrzewnicy wstępnej pracuje chłodnica powierzchniowa K. Zadaniem jej jest ochłodzenie i osuszenie zmieszanego powietrza przez wykraplanie się wody w takim stopniu, aby osiągnąć przy tym – podobnie jak i w zimie – punkt rosy (albo ściślej mówiąc, osiągnąć odpowiednią wilgotność bezwzględną powietrza dopływowego – ponieważ w rzeczywistości zmiana stanu powietrza nie dochodzi aż do punktu rosy, to znaczy do granicy nasycenia). Dla umieszczenia dużej powierzchni chłodzącej w małej objętości stosuje się przeważnie chłodnicę powierzchniową płycinową, którą tak należy wbudować, aby płyciny były umieszczone pionowo i wskutek tego lepiej odprowadzały skraplającą się wodę. Jako czynnik chłodzący służy woda z wodociągu, woda studzienna albo woda chłodzona, a w wyjątkowych przypadkach solanka urządzenia chłodniczego.
Komora nawilżania W komorze nawilżania następuje zetknięcie powietrza z wodą, którą w rozpylonej postaci wprowadza się przez szereg dysz, dzięki czemu wymiana ciepła i wody odbywa się na dużej powierzchni. Komory nawilżającej można używać również do innych zadań przygotowywania powietrza, np. może ona służyć do osuszania i chłodzenia powietrza w lecie, jak również do jego oczyszczania. Dzięki tej funkcji komorę nawilżania nazywa się czasami płuczką. Komora nawilżania pracuje zwykle przy użyciu wody obiegowej, którą za pomocą pompy przetłacza się ze zbiornika znajdującego się pod komorą nawilżania z powrotem do dysz i w ten sposób oszczędza się wodę. Jeśli centrala klimatyzacyjna ma filtr pyłowy i chłodnicę powierzchniową, to w lecie można wyłączyć dysze albo używać je tylko dla dodatkowego oczyszczania i chłodzenia powietrza. Dla uniknięcia wtórnego nawilżania powietrza za chłodnicą powierzchniową, dysze muszą rozpylać w tym przypadku wodę zimną, a nie wodę obiegową. Chłodzenie i suszenie powietrza przeprowadza się dziś przeważnie w chłodnicach powierzchniowych, ponieważ zajmują one mniej miejsca, a przede wszystkim zużywają mniej wody niż płuczki wodne. Ponadto nie ma żadnych podstaw obliczeniowych, za pomocą których można by określić w sposób pewny wydajność chłodzenia komory nawilżania, jej wymiary, liczbę i odstępy dysz, podczas gdy wydajność chłodnicy powierzchniowej jest zagwarantowana przez wytwórcę na podstawie wyników badań. [patrz też: betoniarnia kaczmarek, faurecia grójec, castorama łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia kaczmarek castorama łódź godziny otwarcia faurecia grójec