drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

OKRES LETNI

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym w stosunku 2 : 1 słuszne są zasady dla pracy w zimie. b. Mieszanina powietrza o stanie odpowiadającym punktowi M prze- pływa. przez chłodnicę powierzchniową; powietrze zostaje tam równocześnie ochłodzone i osuszone, przy czym osiąga stan K. Zmiana stanu powietrza przebiega po krzywej przechodzącej przez punkty M i K, która niewiele odbiega od prostej między punktem M i stanem nasycenia powietrza o średniej temperaturze wody chłodzącej . W punkcie K powietrze powinno już mieć zawartość wody te; powietrza dopływowego. Dawniejsze poglądy głoszące, że powietrze przy przejściu przez chłodnicę powierzchniową zostaje najpierw ochłodzone przy stalej wilgotności bezwzględnej aż do linii nasycenia zostały obalone przez badania Lingego. W rzeczywistości nigdy nie osiąga się linii nasycenia i punktu rosy powietrza nawiewanego. Ochłodzone i osuszone powietrze o stanie K doprowadza się w nagrzewnicy wtórnej do stanu powietrza Z przy stałej zawartości wody Xz. Punkt Z leży na rysunku niżej (na lewo) od punktu M. Oznacza to, że powietrze nawiewane powinno pobierać od pomieszczenia ciepło i wilgoć. Jak już poprzednio wspomniano, do podgrzewania powietrza może służyć zamiast nagrzewnicy wtórnej również i powietrze przepływające przez by-pass, tzn. część powietrza obiegowego domieszana do wysuszonego i ochłodzonego powietrza za skraplaczem. W tym przypadku punkt stanu Z musi leżeć na prostej mieszania poprowadzonej od R do K. Za pomocą wykresu i-x należy przedtem sprawdzić, czy stan powietrza w pomieszczeniu pozostaje jeszcze w granicach dopuszczalnych. [patrz też: betoniarnia kaczmarek, faurecia grójec, castorama łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia kaczmarek castorama łódź godziny otwarcia faurecia grójec