drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Osadniki wtórne

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Osadniki wtórne Oczyszczone ścieki na złożach zraszanych bądź też w urządzeniach opartych na metodzie osadu czynnego muszą być skierowane do osadników w celu oddzielenia kłaczkowatych osadów. W czasie opadania kłaczki powiększając swoją wielkość opadają z rosnącą prędkością. Pożądane są przeto osadniki głębsze, zazwyczaj pionowe. Najczęściej stosowane są tzw. studnie dortmundzkie, o przekroju kołowym i dnie zakończonym w postaci leja o pochyleniu ścian 2 : 1. Ścieki doprowadzone są do cylindra zawieszonego w środku osadnika skąd spływają w dół, a następnie opływając ściany cylindra wznoszą się do przelewu tworzącego pierścień. Prędkość przepływu nie powinna przekraczać 4-7 mm/sek. Czas osadzania po złożach spłukiwanych powinien wynosić 1,5. Osadnik wtórny Dla większej ilości mieszkańców (do 100000 M) znajdują zastosowanie osadniki typu Rex, podłużne, np. 6 . x 24 m, głębokość całkowita od zwierciadła wody 4,2 m, z lejami o podstawie kwadratowej. Dopływ ścieków wzdłuż boku krótszego; odpływ – przelewami do koryt biegnących wzdłuż boków dłuższych oraz do koryt poprzecznych – nad krawędziami lejów (np. co 6 m). Odprowadzenie osadów – przewodami (/) 200 mm, jak w osadnikach Imhoffa. [podobne: kotły kondensacyjne ceny, mrówka góra kalwaria, strop akermana ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny mrówka góra kalwaria strop akermana