drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

PODZIAŁ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. DZIEDZINY ZASTOSOWANIA Stosownie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Stosownie do stawianych wymagań i zakresu zastosowania rozróżnia się dwie zasadnicze grupy urządzeń klimatyzacyjnych: a) urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych dla przebywania ludzi, b) urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych. Ponadto urządzenia klimatyzacyjne stosuje się jeszcze do licznych celów specjalnych, np. w laboratoriach, centralach telefonicznych, w pomieszczeniach pomiarowych i kontrolnych, salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach sanatoryjnych. Wymagania dotyczące klimatu pomieszczenia roznią się tak bardzo między sobą, że nie jest możliwe uszeregowanie urządzeń klimatyzacyjnych w poszczególne charakterystyczne grupy a. Urządzenia tej grupy służą przede wszystkim do stworzenia komfortowych warunków powietrza w pomieszczeniu dla ludzi nie zatrudnionych przy pracy fizycznej lub zajmujących się pracą lekką. Wymagania techniczne są przy tym określone zasadami fizjologii cieplnej i higieny. Jako zakres zastosowania należy wymienić: silnie zagęszczone pomieszczenia przebywania ludzi jak: teatry, sale koncertowe i sale zabaw, kina, sale wykładowe i sale zebrań, a także restauracje, biura itp. Urządzenie klimatyzacyjne musi tu przede wszystkim usuwać nadmiar ciepła i pary wodnej wytworzonej przez ludzi oraz wyeliminować wpływ niekorzystnych warunków klimatu zewnętrznego. Urządzenia klimatyzacyjne tego rodzaju spotyka się najczęściej w zakładach przeróbki materiałów higroskopijnych oraz materiałów bardzo wrażliwych na wpływ temperatury . Do takich należą: zakłady przemysłu tekstylnego, fabryki sztucznej wełny, sztucznego jedwabiu, fabryki wyrobów tytoniowych, wyrobów skórzanych, przemysłu chemicznego, a także papiernie, drukarnie i in. Zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych w wymienionych gałęziach przemysłu jest konieczne, ponieważ materiały higroskopijne wraz ze zmianami stanu otaczającego powietrza zmieniają swą wilgotność, a przez to swe właściwości ważne dla obróbki. Uwidacznia się to w wysokim stopniu, np. przy przerobie włókien tekstylnych wpływem na zdolność skręcania, elastyczność i trwałość. Dla osiągnięcia niezakłóconego, równomiernego procesu produkcji i jednakowej jakości gotowych wyrobów, należy dążyć do tego, aby w pomieszczeniach roboczych utrzymane były stale takie warunki powietrza, jakie w wyniku doświadczeń okazały się najbardziej korzystne dla przerabianego materiału higroskopijnego. Najczęściej wilgotność względna i temperatura powietrza nie może zbytnio odbiegać od ustalonych wartości. Jest to jednak wymaganie, które mogą spełnić jedynie urządzenia klimatyzacyjne. Równie pożyteczną, a często nawet niezbędną rolę, spełniają urządzenia klimatyzacyjne podobnie jak wyżej w wymienionych gałęziach przemysłu w wielkich zakładach wytwórczych środków spożywczych, a więc np. w wielkich piekarniach, w zakładach mięsnych, mleczarskich, w fabrykach czekoladek i słodyczy . Wytwarzanie, pakowanie i przechowywanie wyrobów wymaga również utrzymywania określonych temperatur i wilgotności powietrza, aby utrzymać na niskim poziomie ilość produktów wybrakowanych i uniknąć marnotrawstwa towarów. [podobne: dombud oława, dombud oława aluminiowe, dombud oława jezdne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud oława mebelmania stalmet lublin