drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W eksploatacji należy zwracać baczną uwagę na prawidłowe pompowanie opon. Zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie ciśnienie w oponach powoduje zwiększone zużycie paliwa i samych opon. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać specjalnym manometrem. Manometr do badania ciśnienia w oponach wykonany przez fabrykę AGE należącą do kombinatu GARO. Zatwierdzone przez Ministerstwo Przemysłu Gumowego ZSRR i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR obowiązujące wszystkie jednostki gospodarcze przepisy eksploatacji i przechowywania opon samochodowych zabraniają wypuszczać w drogę samochody, w których wewnętrzne ciśnienie opon nie odpowiada ustalonym normom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

TRANSMISJA I ZESPÓŁ JEZDNY Wałek przekaźnikowy służy do napędu mechanizmów maszyn współpracujących przy ruchu ciągnika. Jest on poruszany bezpośrednio przez transmisje niezależnie od włączonej przekładni i dlatego posiada stałą ilość obrotów przy wszystkich prędkościach oraz podczas postoju ciągnika. Mechanizm wałka przekaźnikowego ciągnika SChTZ- NATI. Sprzęgło kłowe łączy wieloklinowy wałek przekaźnikowy z wałkiem tylnego biegu skrzynki zmiany prędkości. Sprzęgło kłowe włączane jest ze stanowiska traktorzysty dźwignią , która poprzez cięgło i dźwigienkę przegubową przesuwa widełki sprzęgła . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

PROWADZENIE CIĄGNIKA Podstawowe organy sterowania umieszczone w kabinie ciągnika SChTZ-NATI. Dźwignie kierownicze służą do wyłączenia sprzęgieł bocznych i hamowania gąsienic przy zakrętach ciągnika. Dźwignie zmiany prędkości służą do włączenia różnych przekład, ni w skrzynce biegów ciągnika. Schemat włączania biegów . W położeniu środkowym (oznaczonym literą powinna swobodnie przechylać się w prawo i lewo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przed rozpoczęciem pracy ciągnika należy upewnić się przede wszystkim czy jest on dobrze oczyszczony z błota, czy wszystkie zewnętrzne mocowania są dokładnie dociągnięte i zabezpieczone, sprawdzić dokładność smarowania wszystkich miejsc, poziom oleju w misce olejowej silnika (do górnego kranika lub górnej kreski pręta pomiarowego) stan oleju w filtrze powietrznym, ilość wody w chłodnicy (nie mniej niż 3-4 cm od krąwędzi otworu wlewowego), ilość paliwa w zbiorniku ( w razie potrzeby zmierzyć) oraz stan wody w zbiorniku zasilającym wodą cylindry (w ciągnikach SChTZ i STZ-NATI). Następnie należy sprawdzić stan, smarowanie i regulację maszyn przyczepnych i dopiero po upewnieniu się o normalnym stanie ciągnika i maszyn przyczepnych oraz o właściwym napełnieniu wszystkich zbiorników i prawidłowym smarowaniu można przystąpić do rozruchu silnika. W tym celu należy ustawić odpowiednio wszystkie dźwignie i mechanizmy regulacji silnika, otworzyć zawór zbiornika benzyny i włączyć zapłon. Następnie wkłada się korbę rozruchową i po zaczepieniu o kieł na wale korbowym należy szybko obrócić wał o pół obrotu. Należy przy tym ściśle przestrzegać prawidłowego uchwytu rączki korby; duży palec nie powinien jej obejmować od wewnątrz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przy każdorazowym ruszaniu ciągnika z miejsca należy uprzedzić o tym obsługę przyczepnych maszyn. Zakręty ciągnika należy wykonywać bez gwałtownych szarpnięć. Przy zakrętach ciągników gąsienicowych należy ściągnąć na siebie odpowiednią dźwignię sprzęgła bocznego. Przyostrych zakrętach należy dodatkowo zahamować jedną z gąsienic. Zmianę przekładni dokonuje się przez przestawienie dźwigni skrzynki biegów wyłączając uprzednio sprzęgło. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przy następnym rozruchu silnika należy olej i wodę przed nalaniem podgrzać. Podczas pracy na ciągniku należy ściśle przestrzegać prawideł techniki bezpieczeństwa pracy. Ciągnik może prowadzić jedynie traktorzysta mający prawo jazdy; w czasie pracy nie wolno puszczać na ciągnik osób postronnych. Zabrania się wsiadać i wysiadać z ciągnika w czasie jego ruchu, przeprowadzać w czasie ruchu smarowanie, regulację i poprawki oraz wchodzić pod ciągnik w czasie pracy silnika. Przy pracy z maszynami przyczepnymi należy zabezpieczyć zamkniętą pokrywą wałek przekaźnikowy, a przy pracy stacjonarnej należy osłonić koło pasowe i pas napędowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

SILNIKI STAŁE ZASTOSOWANIE I TYPY SILNIKÓW STAŁYCH Do napędu młynów, pomp wodnych, w elektrowniach, przy młocce, nawadnianiu, przygotowaniu paszy, w warsztatach i przy innych pracach gospodarczych szeroko są stosowane silniki stałe. Bywają one: a) gaźnikowe – niskoprężne lub wtryskowe, wysokoprężne, podobnie jak w ciągnikach i samochodach, b) naftowe z gruszą żarową (średnioprężne), c) parowe typu lokomobilowego i d) powietrzne. Pierwsze dwa rodzaje silników, podobnie jak silniki ciągnikowe i samochodowe, zaliczają się do silników spalinowych, w których zmieszane z powietrzem paliwo spala się w samych cylindrach. Trzeci typ zaliczamy do silników parowych. Paliwo spalane jest tutaj poza cylindrem maszyny parowej – w palenisku kotła parowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

POCIĄGOWE WŁASNOSCI GIĄGNIKOW Siła pociągowa, którą może rozwinąć ciągnik zależy przede wszystkim od jego stanu technicznego, prawidłowej regulacji i od włączonej przekładni. Znaczny wpływ posiadają również warunki glebowe (zwięzłość, wilgotność, zachwaszczenie itp. ). Na glebach słabozwięzłych, pulchnych i mokrych siła pociągowa ciągników, szczególnie kołowych, znacznie się obniża. Na glebach zwięzłych siła pociągowa zwiększa się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Spośród licznych sposobów napowietrzania zazwyczaj są stosowane komory Baltona z wirnikiem pionowych oraz komory ze szczotkami Kessenera. Głębokość komór Baltona – ok. 4,60 m, względnie spłyconych – 2,30 m. Zakres stosowalności dla osiedli (od 50Cf M) i miast (d2 20000/M). W Polsce system ten stosowany jest w Kowarach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘castorama bydgoszcz godziny otwarcia’

Cisnienie w oponach nalezy sprawdzac specjalnym manometrem

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Gdy ścieki mają skład zmienny oraz gdy domieszka ścieków poprodukcyjnych jest znaczniejsza należy stosować dwustopniowe oczyszczanie, które daje wysoki stopień oczyszczania. Przy oczyszczaniu ścieków w komorach za pomocą osadu czynnego uzyskuje się duże objętości wodnistego osadu: z 1000 m3 ścieków ok. 14 m3 osadu zawierającego przeciętnie 96% wody. Uzyskany osad jest wartościowym nawozem, zawiera 5-,-6% azotu, do 4% P20s – i zawiera przeciętnie dwa razy więcej składników pokarmowych niż osad otrzymany przy innym sposobie oczyszczania biologicznego. Osad świeży musi być przefermentowany; fermentacja odbywa się zazwyczaj razem z osadem z osadników wstępnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries