drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Przed rozpoczęciem pracy trzeba przede wszystkim ustawić aparat wyrywający na potrzebną wysokość; przy wysokości lnu 40-50 cm, dolny brzeg rozdzielaczy winien być na wysokości 7-11 cm od ziemi, przy wysokości zaś lnu 80-; 90 cm na wysokości 14-20 cm. Dokładnie ustala się wysokość wyrywania lnu w czasie prób wyrywania w okresie docierania wyrywaczki. Pas każdej połówki obejmuje dwa koła i sześć dociskowych drewnianych rolek. Rolki dociskają pasy aparatu wyrywającego do siebie wytwarzając w ten sposób zacisk potrzebny do wyrywania lnu. Rolki prawego pasa każdego aparatu są nieruchome, rolki zaś lewego są dociskane sprężynami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

CZYSZCZALNIA DO ZBOZA WIM-SM-l Ogólny wygląd czyszczalni WIM-SM-l. Maszyna ta przeznaczona jest do czyszczenia pszenicy, żyta. jęczmienia i owsa. Przebieg jej pracy jest następujący: ziarno wsypuje się do kosza , do którego wstawiono drucianą siatkę, aby grube domieszki nie wpadały do wnętrza maszyny. Ziarno z kosza przez otwór, którego wielkość reguluje się zasuwą, zasypuje się do podnośnika czerpakowego przenoszącego je na maszynę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Drobne zanieczyszczenia odsiane przez sito zsuwają się do rynny i przez nią odchodzą na zewnątrz maszyny. Otwory sita mają kształt podłużny i są nieco mniejsze niż w sicie . Przez te otwory przechodzi tylko całkiem drobne ziarno. Sito jak gdyby poprawia pracę sita i dlatego nazywa się sitem korygującym. Ziarno zsuwające się z sita miesza się razem i schodzi na siatkę, na której lekkie ziarna na skutek działania strumienia powietrza osiadają w zbiorniku, skąd wychodzą poza maszynę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

PŁÓTNIARKI Na płótniarkach oczyszcza się nasiona buraków z drobnych kawałków, łodyg, listków, płaskich i drobnych kłębków. Zasada pracy tej maszyny jest oparta na wykorzystaniu różnych właściwości zachowania się nasion buraków i domieszek na pochylni z płótna. Nasiona buraków wraz z domieszkami spadają na pochylnię wykonaną jako płótno bez końca poruszające się z dołu do góry. Nasiona buraków mając mniejszą zdolność zaczepiania się o płótno staczaj ą się w dół, domieszki zaś zatrzymują się na płótnie, podnoszą się wraz z nim do góry i spadają z płótna z tyłu płótniarki. Pracę płótniarki reguluje się przez zmianę ilości ziarna sypanego na płótno oraz przez zmianę kąta nachylenia samego płótna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

TRANSMISJA I ZESPOŁ JEZDNY Przekazywanie obrotów na półosie realizowane jest w ciągnikach kołowych przy pomocy specjalnego mechanizmu pozwalającego na zachowanie jednakowej ich szybkości przy ruchu prostoliniowym i różnej przy ruchu na zakrętach. Mechanizm ten nazywa się różnicowym (dyferencjałem). W ciągnikach gąsienicowych, aby umożliwić wykonanie zakrętów, umieszcza się w tylnym moście sprzęgła sterujące, czyli boczne. Sprzęgła te wykonane są normalnie jako wielotarczowe. Przy sprzęgłach włączonych obroty przekazywane są na koła napędowe gąsienic przez obie przekładnie redukcyjne (czołowe) i ciągnik porusza się po linii prostej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

SILNIKI Z GRUSZĄ ZAROWĄ Silniki z gruszą żarową wykonuje się głównie jako dwusuwowe, ze sprężeniem w komorze korbowodowej . Stosuje się zarówno pionowe jak i poziome położenie cylindrów. Charakterystyki zasadniczych silników z gruszą żarową stosowanych w rolnictwie. Silnik średnioprężny DGN-20 posiada poziomy układ cylindra. Podstawowym organem roboczym silnika jest mechanizm korbowy składający się z tłoka poruszającego się ruchem posuwisto-zwrotnym w cylindrze , korbowodu i mimośrodu wału korbowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Smarowanie miejsc niedostępnych w czasie pracy silnika odbywa się samoczynnie pod ciśnieniem z centralnego zbiornika olejowego, umieszczonego na komorze korbowej. Zbiornik połączony jest z komorą korbową rurką ze specjalnym zaworem zbudowanym w ten sposób, że olej w zbiorniku znajduje się przez cały czas pod ciśnieniem równym największemu ciśnieniu w komorze korbowej. Pod ciśnieniem tym olej podawany jest rurką przez smarowniczki kroplowe do tłoka, sworznia tłokowego, pierścieni tłokowych i łożyska korbowego. Do łożyska korbowego olej doprowadza się nie bezpośrednio przez smarowniczki, lecz przy pomocy pierścienia smarowniczego. Smarowniczki kroplowe regulowane są na podawanie 12-15 kropel oleju na minutę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Gruszę żarową należy przed rozruchem nagrzać w ciągu 10-15 minut do koloru ciemnoczerwonego. Małe silniki o mocy do 25 KM zapuszcza się ręcznie przez obrót koła zamachowego. Silniki większej mocy zapuszcza się za pomocą specjalnych urządzeń rozruchowych. Jeżeli w przypadku niedokładności działania regulatora silnik zacznie szybko zwiększać obroty (rozbieganie się silnika) należy natychmiast zamknąć dopływ paliwa i całkowicie odkryć przewody do wtrysku wody. Przy zatrzymywaniu silnika nie należy zatrzymywać obracającego się pod wpływem bezwładności koła zamachowego, gdyż jest to niebezpieczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Spośród licznych sposobów napowietrzania zazwyczaj są stosowane komory Baltona z wirnikiem pionowych oraz komory ze szczotkami Kessenera. Głębokość komór Baltona – ok. 4,60 m, względnie spłyconych – 2,30 m. Zakres stosowalności dla osiedli (od 50Cf M) i miast (d2 20000/M). W Polsce system ten stosowany jest w Kowarach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanipor’

Sprezyny przyciskaja lewy pas do prawego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Wyniki oczyszczania ścieków w małych urządzeniach są zazwyczaj nie dostateczne i odpływ zagrażać może warunkom zdrowotnym. Koszt budowy i eksploatacji oczyszczalni domowych w przeliczeniu na 1 M są kilkakrotnie wyższe od kosztów w oczyszczalniach zbiorowych. Największą wadą małych oczyszczalni jest zła obsługa. Osad z dołów gnilnych zazwyczaj W ogóle nie jest usuwany i przepływ ścieków przez wypełnione osadem komory raczej pogarsza ich jakość – głównie ze względu na odrażające zapachy. Oczyszczalnie domowe należycie zaprojektowane i wybudowane, początkowo dobrze oczyszczające ścieki, po kilku latach przestają działać ze względu na brak właściwej obsługi. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries