drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

infinity03m[1]Właściwe urządzenie przestrzeni biurowej ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o efektywność pracy wykonywanej przez osoby, które na co dzień funkcjonują w jej ramach. W tym kontekście warto zwrócić baczniejszą uwagę na meble biurowe. Odpowiednio zaprojektowane, pozwalają na intuicyjnie sięganie po to, co aktualnie jest najbardziej potrzebne – chodzi tutaj o dokumenty, jednak nie należy bagatelizować kwestii dostępu do urządzeń biurowych, a także prostych i niezbędnych narzędzi, jak dziurkacz, zszywacz itd. Duże biurko, szafki, szuflady, wygodny fotel z regulacją wysokości – to elementy zupełnie podstawowe, jeśli chodzi o wyposażenie biura. Funkcjonalne meble biurowe to również takie, które pozwalają na wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności, a jednocześnie zabierają jak najmniej cennej przestrzeni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

neochair_-_f-las[1]Wielogodzinne siedzenie przy biurku, oczywiście w jednej pozycji, może wywierać katastrofalny wpływ na nasze zdrowie – chyba nie znajdzie się nikt, kto odważyłby się polemizować z takim stwierdzeniem, wierząc przy tym, że nie poniesie porażki. Aby należycie zadbać o kondycję kręgosłupa, należy zakupić odpowiednie fotele biurowe. Jest to niewątpliwie jedna z form dbania o własne samopoczucie, jednak warto uświadomić sobie, że nawet najwygodniejszy mebel nie zastąpi wysiłku fizycznego, jeśli chodzi o profilaktykę chorób kręgosłupa. Właściwie wyprofilowane fotele biurowe mogą jednak wyraźnie zwiększyć komfort pracy. W tym przypadku liczy się jednak również wygląd – piękne meble mogą wiele powiedzieć o osobach pracujących w danym biurze, przy czym należałoby wspomnieć również o tym, jak takie meble wpływają na samopoczucie i morale „załogi”. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Prawidłowe działanie urządzenia wentylacyjnego wymaga stałego dozorowania temperatur w pomieszczeniu wentylowanym, w kanale powietrza wywiewanego a w miarę możliwości także i na zewnątrz. Dobrze jest zatem stosować do tych pomiarów termometry zdalaczynne, których przyrządy wskaźnikowe umieszcza się razem z wyłącznikami na tablicy w centrali. Uniknięcie przeciągów jest możliwe jedynie przez staranne utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego, wskazane jest zatem stosowanie samoczynnego regulowania temperatury powietrza dopływowego, nawet w prostych urządzeniach wentylacyjnych. Bezwzględnie konieczna jest regulacja temperatury, jeśli urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w urządzenia chłodzące. Wydajność powierzchni grzejnych, względnie powierzchni chłodzących, może być regulowana zarówno w zależności od temperatury po- mieszczenia, jak również od temperatury nawiewanego powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W wielu przypadkach urządzenia wentylacyjne mają nie tylko odświeżać powietrze w pomieszczeniu, lecz także wpływać na jego temperaturę i wilgotność. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, a przede wszystkim w salach o dużym zagęszczeniu, nie należy przekraczać określonych wartości granicznych temperatury i wilgotności względnej powietrza, szczególnie w warunkach atmosferycznych panujących w lecie. Jeśli trzeba przechowywać i wytwarzać materiały higroskopijne, wówczas konieczne jest. utrzymywanie minimalnej wilgotności, niezależnie od warunków klimatu zewnętrznego, niekiedy także w połączeniu z ograniczeniem do pewnej wysokości temperatury pomieszczenia. Niektóre procesy produkcyjne wymagają czasem również stałej temperatury powietrza, zarówno w zimie jak i w lecie, przy czym dopuszczalne są jedynie nieznaczne tylko odchylenia od wartości obowiązującej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stosownie do stawianych wymagań i zakresu zastosowania rozróżnia się dwie zasadnicze grupy urządzeń klimatyzacyjnych: a) urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych dla przebywania ludzi, b) urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych. Ponadto urządzenia klimatyzacyjne stosuje się jeszcze do licznych celów specjalnych, np. w laboratoriach, centralach telefonicznych, w pomieszczeniach pomiarowych i kontrolnych, salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach sanatoryjnych. Wymagania dotyczące klimatu pomieszczenia roznią się tak bardzo między sobą, że nie jest możliwe uszeregowanie urządzeń klimatyzacyjnych w poszczególne charakterystyczne grupy a. Urządzenia tej grupy służą przede wszystkim do stworzenia komfortowych warunków powietrza w pomieszczeniu dla ludzi nie zatrudnionych przy pracy fizycznej lub zajmujących się pracą lekką. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wymagania te w odniesieniu do obu głównych grup urządzeń klimatyzacyjnych nie są jednakowe. co wynika z przeznaczenia tych urządzeń.
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA LUDZI Wymagania higieniczne co do odświeżania powietrza i czystości powietrza dopływowego. Wymagania te należy w pełni uwzględnić również w urządzeniach klimatyzacyjnych. Utrzymywanie określonych temperatur powietrza, niezależnie od stopnia zagęszczenia pomieszczenia oraz konieczność doprowadzania powietrza bez wytwarzania przeciągów – również podczas chłodzenia pomieszczenia – zmusza do tego, aby ilość powietrza nawiewanego przyjmować znacznie wyższą od minimalnej niezbędnej ilości powietrza: zewnętrznego. Ze względów ekonomicznych stosuje się zwykle mieszanie powietrza przy dużym udziale powietrza obiegowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy omawianiu przeciągów, zwrócono już uwagę na to, że efekt ochładzania jest większy w przypadku przepływu powietrza niż przy powietrzu nieruchomym o tej samej temperaturze. Stąd wniosek, że temperatura w pomieszczeniach wentylowanych musi być wyższa niż w pomieszczeniach bez znacznego ruchu powietrza, jeśli tylko wymagane są te same warunki odbierania ciepła od ludzi. Jeśli w ogrzewanym pomieszczeniu wystarcza na przykład temperatura powietrza równa 20°C, to temperatura powietrza w pomieszczeniu wentylowanym w zimie i w porze przejściowej musi wynosić ok. 22°C. W miesiącach letnich temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych musi być wyższa niż 22°C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Na pytanie, czy urządzenie klimatyzacyjne pracuje bez przeciągów, odpowiada się zazwyczaj na podstawie wrażeń subiektywnych. W przypadkach wątpliwych należy mierzyć prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, przede wszystkim zaś w pobliżu otworów dopływowych. Kryterium określające brak przeciągów w salach zebrań dla strefy gdzie ludzie pracują w pozycji siedzącej – uznać można prędkości powietrza uzależnione od jego temperatury. Nie należy tych prędkości przekraczać przy nawiewaniu powietrza od przodu . Jeśli strumień powietrza trafia na kark albo na nogi, wtedy przy temperaturach powietrza niższych lub równych 21°C prędkość powietrza nie powinna być większa niż 0,15 misek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jest ok. 6000000 małych oczyszczalni, obsługujących w przybliżeniu 24 000 000 M. Około 30% nowego budownictwa indywidualnego, które dominuje w Stanach Zjednoczonych, jest obsługiwane przez domowe oczyszczalnie ścieków. Ilość ścieków i ich godzinowy odpływ w ciągu doby s dla pojedynczego budynku mieszkalnego lub grupy tych budynków trudne do ustalenia. Wymiary oczyszczalni domowych oblicza się wg liczby mieszkańców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stalmet lublin’

Funkcjonalne meble biurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Czynność 1: należy przyjąć powierzchnie okien w zakresie zalecanych wartości lub nieznacznie poniżej. Ponadto należy przyjąć wszystkie przegrody zewnętrzne ze współczynnikami kmax. W praktyce sprowadza sie to do tego, że elementy typowe produkowane seryjnie, takie jak: okna i wrota dobiera sie uwzględniając kryterium wymogów natomiast w przegrodach, w których można zwiększyć izolację termiczną, a na ogół należy do nich strop lub stropodach oraz strefa pierwsza podłogi, współczynniki k projektuje się mniejsze od kmax 2. Czynność 2: określa się strumień energii cieplnej ciepła dysponowanego Qd oraz straty ogólne ciepła budynku Qb na arkuszu obliczeniowym. 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries