drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

PRZYGOTOWYWANIE POWIETRZA W OPARCIU O WYKRES i-x

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W opisie centrali klimatyzacyjnej omówiono kolejno (tak, jak przepływa przez nie powietrze) urządzenia przeznaczone do przygotowywania powietrza. Zwrócono przy tym uwagę na zmiany parametrów powietrza wprowadzane przez te urządzenia; zmiany te rozpoczynają się od parametrów powietrza przy mieszaniu w komorze mieszającej, a kończą się uzyskaniem parametrów powietrza dopływowego za nagrzewnicą wtórną. Najbardziej przejrzyście można przedstawić te procesy fizyczne na wykresie i-x MoUiera. Wykres ten stał się nieodzownym środkiem pomocniczym dla wszelkich rozważań i obliczeń klimatyzacyjnych.
OKRES ZIMOWY a. W komorze mieszania powietrze zewnętrzne o parametrach odpowiadających punktowi A miesza się z powietrzem obiegowym (powietrze dopływające z pomieszczenia) o parametrach odpowiadających punktowi R w stosunku 2: 1. Wynikiem mieszania jest stan mieszaniny powietrza o parametrach odpowiadających punktowi M. Punkt M przecina linię przerywaną mieszania w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do ilości powietrza. b. Powietrze zmieszane o parametrach odpowiadających punktowi M przechodzi przez nagrzewnicę wstępną, zostaje w niej ogrzane przy zachowaniu stałej wilgotności bezwzględnej x.; i osiąga stan V. c. Powietrze podgrzane wstępnie o parametrach odpowiadających punktowi V przepływa przez komorę dysz i zostaje tam równocześnie nawilżone i ochłodzone przez parowanie rozpylonej wody obiegowej, przy czym ciepło potrzebne do wyparowania jest odbierane od powietrza. Wywołana zmiana stanu powietrza przebiega prawie równolegle do prostej i = const i zmienia się od stanu w punkcie V do stanu w punkcie W, w którym powietrze musi już osiągnąć wilgotność bezwzględną x; powietrza dopływowego. Punkt W nie leży na linii nasycenia, ponieważ praktycznie nie osiąga się pełnego nasycenia powietrza i punktu rosy powietrza dopływowego. d. Ochłodzone i nawilżone powietrze o stanie punktu W przechodzi wreszcie przez : nagrzewnicę wtórną, która doprowadza je przy stałej wilgotności bezwzględnej do wymaganego stanu odpowiadającego punktowi Z. Temperatura tZ leży wyżej niż temperatura po- mieszczenia tli ponieważ pomieszczenie ma być ogrzewane przez urządzenie klimatyzacyjne. Temperatura ta może być jednak niższa również w zimie, wtedy gdy urządzenie klimatyzacyjne musi chłodzić przepełnione pomieszczenie. Wilgotność bezwzględna jest nieco mniejsza niż wilgotność powietrza w pomieszczeniu, ponieważ powietrze w pomieszczeniu powinno jeszcze przejąć ilość wody XlV – x ; na 1 kG suchego powietrza. [hasła pokrewne: asgshop, domex sandomierz, meble88 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asgshop domex sandomierz meble88