drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIKROKLIMATU POMIESZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wymagania te w odniesieniu do obu głównych grup urządzeń klimatyzacyjnych nie są jednakowe. co wynika z przeznaczenia tych urządzeń.
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA LUDZI Wymagania higieniczne co do odświeżania powietrza i czystości powietrza dopływowego. Wymagania te należy w pełni uwzględnić również w urządzeniach klimatyzacyjnych. Utrzymywanie określonych temperatur powietrza, niezależnie od stopnia zagęszczenia pomieszczenia oraz konieczność doprowadzania powietrza bez wytwarzania przeciągów – również podczas chłodzenia pomieszczenia – zmusza do tego, aby ilość powietrza nawiewanego przyjmować znacznie wyższą od minimalnej niezbędnej ilości powietrza: zewnętrznego. Ze względów ekonomicznych stosuje się zwykle mieszanie powietrza przy dużym udziale powietrza obiegowego. W zakresie zwykle spotykanych temperatur wewnętrznych, w przypadku bezruchu powietrza lub przy małej jego prędkości przepływu, człowiek nie pracujący fizycznie oddaje ciepło w ilości ok. 100 kcal/h. W zależności od temperatury powietrza przypada z tego ok. 60 -800J0 na ciepło suche, reszta zaś na ciepło wilgotne. Udział ciepła wilgotnego wzrasta wraz z podwyższeniem temperatury powietrza. Dla prawidłowego odbierania ciepła od osób znajdujących się w pomieszczeniu dobrze jest wraz ze wzrostem temperatury powietrza obniżać jego wilgotność albo przynajmniej nie przekraczać określonej jej wartości granicznej. [patrz też: dombud oława, dombud oława aluminiowe, dombud oława jezdne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud oława mebelmania stalmet lublin