drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Wymagania termiczne dla ogrzewanego budynku

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Wymagania termiczne dla ogrzewanego budynku inwentarskiego są następujące: a) współczynniki k przegród w budynku inwentarskim powinny być nie większe od zalecanych kmax a powierzchnia okien w zakresie zalecanych wartości. Oprócz spełnienia tych warunków należy dążyć przy ustalaniu współczynników k poszczególnych przegród i powierzchni okien do minimalizacji strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Podane we wspomnianych tabelach wartości kmax i powierzchni okien należy rozumieć jako graniczne, a nie zalecane, b) budynek inwentarski powinien mieć zapewniony dopływ ciepła z instalacji ogrzewczej w ilości Q c) połączenia stolarki ze ścianami i szybami powinny być uszczelnione d) do pomieszczenia inwentarskiego w okresie zimy nie należy doprowadzać więcej powietrza niż określa to kryterium H20. Klasyfikacja istniejących samoogrzewalnych obiektów inwentarskich (lub projektów) ma postać: 1. Kryteria oceny. Ocenę istniejących projektów i budynk w inwentarskich należy przeprowadzić na podstawie podanych stopni klasyfikacyjnych a) stopień 1: WWT 100%, budynek inwentarski ma prawidłowe własności termiczne b) stopień 2: 70 < WWT < 100%, budynek inwentarski ma pogorszone lub niskie własności termiczne zależnie od tego, do której skrajnej wartości przedziału klasyfikacyjnego jest zbliżona wartość WWT danego obiektu c) stopień 3: WWT < 70% budynek inwentarski ma niedostateczne własności termiczne. [przypisy: drewpol rzeszów, rogi olx, domex sandomierz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex sandomierz drewpol rzeszów rogi olx