drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

WYSOKOPRĘŻNE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla budynków biurowych i administracyjnych z licznymi pojedynczymi pomieszczeniami opracowano ostatnio specjalny system klimatyzacji, w którym powietrze pobrane z zewnątrz przygotowuje się centralnie i doprowadza kanałami do pomieszczeń. Stosuje się przy tym wyższe prędkości powietrza, a więc wyższe ciśnienie, aby w miarę możności zmniejszyć przekroje kanałów . Przygotowywane wstępnie powietrze doprowadza się do tzw. klimakonwektorów, które są najczęściej umieszczone pod oknami poszczególnych pokojów. W dolnej części klimakonwektora dopływa powietrze (powietrze pierwotne) przez otwory w kształcie dysz zasysając następnie przez boczne otwory konwektora pokryte siatką powietrze z pomieszczenia na zasadzie zjawiska iniekcji; zasysana ilość powietrza obiegowego (powietrze wtórne) stanowi wielokrotność powietrza pierwotnego. Mieszanina powietrza pierwotnego i wtórnego wypływa bezpośrednio pod oknem z klimakonwektora przez pokrywę z siatki. W zależności od pory roku powietrze wlotowe zostaje nagrzane lub ochłodzone w wymiennikach ciepła, które są wbudowane do zespołów znajdujących się w pomieszczeniu. W tym celu wymienniki ciepła dołączane są do instalacji ogrzewczej albo do urządzenia chłodzącego, w których obieg wody jest zapewniony przez działanie pompy. Dzięki współdziałaniu mieszania powietrza zachodzącego w klimakonwektorze z ogrzewaniem, względnie chłodzeniem wtórnym mieszaniny powietrza – których regulacja zachodzi najczęściej samoczynnie – można ustalić temperaturę, a w pewnym zakresie i wilgotność powietrza w zimie i w lecie na żądanym poziomie indywidualnie dla każdego pomieszczenia. Wskutek nadciśnienia w pomieszczeniu klimatyzowanym nadwyżka powietrza wypływa przez nieszczelności w drzwiach i oknach; można więc nie budować kanałów wywiewnych. Ustawianie klimakonwektorów pod oknami ma tę zaletę, że spływające na nie zimne powietrze jest wychwytywane i nie może wywołać przeciągów. Ponadto zaletą jest jeszcze możliwość wykorzystania klimakonwektorów do ogrzewania pomieszczeń również w razie niezbędnego wyłączenia centrali klimatyzacyjnej. [patrz też: asgshop, domex sandomierz, meble88 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asgshop domex sandomierz meble88