drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

ZESPOŁY KLIMATYZACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W zwykłych urządzeniach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia dla ludzi i zakłady przemysłowe, powietrze przygotowuje się przeważnie w specjalnej centrali klimatyzacyjnej, a następnie doprowadza się długimi kanałami powietrznymi do pomieszczeń klimatyzowanych. Obok urządzeń tego rodzaju coraz szersze zastosowanie znajdują ostatnio indywidualne zespoły klimatyzacyjne, które umieszcza się w pomieszczeniu klimatyzowanym lub w jego najbliższym sąsiedztwie, i które zaopatrują to pomieszczenie w odpowiednio przygotowane powietrze bezpośrednio, to znaczy bez sieci kanałów. Takie urządzenia wykonywane są w postaci szafek albo skrzyń; mogą być niskie i płaskie, mogą być jednak również ustawiane jak grzejniki pod oknami. Jak widać, są one zaopatrzone we wszystkie urządzenia niezbędne do przygotowywania powietrza, a więc w klapę do mieszania powietrza Zewnętrznego i obiegowego, w wentylator, w filtr pyłowy, nagrzewnicę wstępną, odkraplacz, chłodnicę i nagrzewnicę wtórną. W zespołach klimatyzacyjnych w pełni zautomatyzowanych znajduje się również urządzenie do samoczynnej regulacji temperatury i wilgotności. Zespoły klimatyzacji niepełnej mają te same właściwości co urządzenia omówione w poprzednim rozdziale. Zastosowanie elektrycznego ogrzewania powietrza wstępnego i wtórnego ułatwia regulację, pozwala na działanie urządzenia bez przeciągów i zmniejsza zapotrzebowanie miejsca w pomieszczeniu. Do chłodzenia powietrza wbudowuje się czasem do zespołu chłodziarkę pracującą przy użyciu freonu. Zespoły klimatyzacyjne dostarcza się w różnych wielkościach. Wydajność ich wynosi 500 -2000 ms/h. Mogą one zatem służyć jedynie do klimatyzowana niezbyt wielkich pojedynczych pomieszczeń, jak np. biur, poczekalni, pomieszczeń handlowych, pomieszczeń badawczych i pomiarowych, laboratoriów itp. W Niemczech wbudowywanie i eksploatowanie zespołów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych jest zwykle zbyt kosztowne. [hasła pokrewne: asgshop, domex sandomierz, meble88 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asgshop domex sandomierz meble88