drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

CENTRALA KLIMATYZACYJNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Centrala klimatyzacyjna zawiera niezbędne urządzenie do przetłaczania, czyszczenia, ogrze- wania, chłodzenia, nawilżania i suszenia powietrza. Poza tym należą do niej komora do mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym. Poszczególne części składowe centrali umieszcza się albo w jednolitej obudowie z grubej cynkowanej blachy stalowej, albo wykorzystując istniejące pomieszczenie – w komorze klimatyzacyjnej murowanej. W tym przypadku należy stosować gładką twardą powierzchnię ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg.
Komora mieszana Przy wejsciu powietrza zewnętrznego i obiegowego do komory znaj- . dują się sprzężone przeciwbieżne przepustnice, którymi można ustawić wymagany stosunek mieszania powietrza zewnętrznego i obiegowego. W urządzeniach klimatyzacyjnych prawie zawsze stosuje się mieszanie powietrza, nie tylko dlatego, aby w zimie obniżyć zużycie ciepła, ale przede wszystkim aby w lecie zmniejszyć zapotrzebowania wody chłodniczej, której często o tej porze roku trudno jest dostarczyć w dostatecznej ilości.
Filtr pyłowy Zwykle za komorą mieszania umieszcza się filtr pyłowy do oczyszczania powietrza zewnętrznego i powietrza obiegowego.
Nagrzewnica wstępna Stosuje się ją tylko w zimie. W nagrzewnicy podgrzewa się wstępnie zmieszane powietrze do tak wysokiej temperatury, aby przy późniejszym nawilżaniu i występującym przy tym ochłodzeniu przez parowanie osiągnąć prawie temperaturę punktu rosy powietrza dopływowego. Ze względu na małe zapotrzebowanie miejsca i prosty sposób wbudowania używa się dziś jako nagrzewnic wstępnych V, wyłącznie nagrzewnic płycinowych. [więcej w: betoniarnia kaczmarek, faurecia grójec, castorama łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia kaczmarek castorama łódź godziny otwarcia faurecia grójec