drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Do zrealizowania tak prostego programu niezbedne sa jednak urzadzenia i odpowiednie rozwiazania wentylacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Do zrealizowania tak prostego programu niezbędne są jednak urządzenia i odpowiednie rozwiązania wentylacji. Te zagadnienia zostaną omówione w następnych punktach niniejszego rozdziału. 4.2. STRUMIEŃ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Prawidłowe natężenie przepływu strumienia powietrza wentylacyjnego powinno wynikać z parametrów powietrza wewnętrznego w zakresie jego wartości maksymalnych i minimalnych. Ekstremalne wartości strumienia powietrza wentylacyjnego są określone dla krajowego budownictwa inwentarskiego. Maksymalny strumień powietrza wentylacyjnego Lmax stosowany jest tylko w czasie ciepłych i upalnych dni, a minimalny Lmin wprowadza się do pomieszczenia w okresie zimy. Obydwa strumienie tworzą określony zakres natężenia, powyżej którego nie następuje dalsze ochłodzenie budynku, a poniżej dochodzi do ponadnormatywnego wzrostu wilgotności względnej i zanieczyszczeń chemicznych. W okresie całorocznej eksploatacji dostosowuje się natężenie przepływu strumienia powietrza wentylacyjnego do aktualnych potrzeb. Takie dostosowanie natężenia zależne jest od systemów regulacyjnych i nie ustala się go analitycznie, tylko praktycznie, z dokładnością, na jaką pozwalają urządzenia. Znane są metody zmniejszania przepływu od bardzo prostych, polegających na ręcznej zmianie położenia przepustnic, do bardziej złożonych sterowanych z elektronicznej rozdzielni reagującej na wartości temperatury lub wilgotności względnej. Pozornie może się wydawać, że regulacja automatyczna jest lepsza od ręcznej. Tak jest oczywiście do czasu, gdy dział ona niezawodnie, ale w realiach istniejącej w kraj struktury służb, konserwacyjnych w przypadku pierwszej awarii okazuje się najczęściej, że na długie miesiące, a czasami lata, ustępuje ona dobrze konserwowanej i eksploatowanej regulacji ręcznej. [patrz też: faurecia grójec, blokaut, metalzbyt gdynia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blokaut faurecia grójec metalzbyt gdynia