drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

EKSPLOATACJA URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Urządzenia klimatyzacyjne mogą pracować w sposób rozmaity. Rozróżnia się następujące systemy urządzeń klimatyzacyjnych. a) z powietrzem zewnętrznym, b) z powietrzem obiegowym (mieszanym), c) z powietrzem obiegowym z zastosowaniem obejścia (by-pass). Urządzenia klimatyzacyjne działające wyłącznie na podstawie powietrza zewnętrznego stosuje się rzadziej. Są one wprawdzie najprostsze ale bardzo kosztowne pod względem eksploatacyjnym. Przy takim systemie w komorze klimatyzacyjnej przygotowuje się jedynie powietrze zewnętrzne i doprowadza się je do pomieszczeń, co w zimie powoduje, przy ogrzewaniu powietrza zewnętrznego, wysokie zużycie ciepła, a w lecie wywołuje duże zużycie czynnika chłodniczego przy chłodzeniu i suszeniu. System stosuje się więc jedynie do specjalnych celów (szpitale, sale operacyjne, sale wykładowe), jeżeli trzeba unikać powtórnego używania powietrza z pomieszczenia. Praca z powietrzem obiegowym, którą należy właściwie określać jako pracę z mieszaniem powietrza, jest spotykana najczęściej, ponieważ w porównaniu z systemem a po- zwala na uzyskanie znacznych oszczędności ciepła oraz oszczędności przy chłodzeniu wody obiegowej. Urządzenia z powietrzem obiegowym stosuje się przeważnie w teatrach, kinach i salach zebrań, a często również w przemysłowych urządzeniach klimatyzacyjnych. Powietrze obiegowe należy zawsze oczyszczać za pomocą filtrów pyłowych. Urządzenia z użyciem powietrza obiegowego przy zastosowaniu obejścia są najbardziej ekonomiczne, ponieważ ich wydajność cieplna i chłodnicza może być jeszcze bardziej obniżona w porównaniu do zwykłego urządzenia z powietrzem obiegowym. Jednak w celu utrzymania wymaganej wilgotności powietrza w pomieszczeniu, trzeba często w znacznym stopniu osuszać część przygotowywanego powietrza szczególnie wtedy, gdy należy liczyć się z dużym wytwarzaniem wilgoci w pomieszczeniu. Obejścia nie można więc stosować we wszystkich przypadkach. Głównie znajduje ono zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. Zawsze jednak konieczne jest zapewnienie oczyszczania powietrza przepływającego przez by-pass za pomocą filtru pyłowego. [przypisy: asgshop, domex sandomierz, meble88 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asgshop domex sandomierz meble88