drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Koniec dyszla winien byc na wysokosci okolo 1 m od ziemi

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Koniec dyszla winien być na wysokości około 1 m od ziemi. Jeżeli przedni koniec. dyszla ustawia się wyżej, to słupica lemiesza będzie dolną krawędzią zaczepiać o ziemię i wywoła nierówną pracę maszyny. Jeżeli para koni nie wystarcza do pociągnięcia maszyny, to można z przodu dyszla doczepić trzeci orczyk. U nasady pod dyszlem zaczepia się linkę i przewleka ją przez kółko w przedniej części dyszla, do niej zaczepia się orczyk, do którego zaprzęga się trzeciego konia w szydło. Lemiesz przy pracy maszyny podcina rządek ziemniaków i rozoruje go, a trójzębne łapy; wykonując ruch obrotowy, zagłębiają się w ziemię z lewej strony rządka poza lemieszem, rozgarniają ją i razem z ziemniakami i łętami odrzucają w prawo. Na skutek. działania łap grudy ziemi rozdrabiają się, ziemniaki oddzielają się od ziemi, odrywają od łętów i układają się szerokim pasem w prawo do kierunku posuwania się maszyny. Ziemia kruszy się i odkłada skiby po obu stronach rządka. W ten sposób. kłęby ziemniaków zostaną wyorane na powierzchnię ziemi. Jeżeli ziemniaki zalegają w ziemi na różnych głębokościach to przy wyorywaniu mieszają się one z ziemią i wybieranie tych jest bardzo utrudnione. Korpus wyorywacza umocowany jest do słupicy w tylnej części ramy. Słupica posiada urządzenie, które pozwala na zmianę kąta ustawienia korpusu przez. przełożenie śruby w odpowiedni otwór. Ustawienie narzędzia do pracy i regulację głębokości wyorywania wykonuje się za pomocą dźwigni, umieszczonej z prawej strony maszyny. Rama wyorywacza jest ustawiona na dwóch kołach rozstawionych w odstępie 70 cm. W czasie pracy koła . toczą się po obu stronach rządka. Do tej ramy umocowane jest siedzenie dla robotnika, a do jej przed- niej części dyszel z dwoma orczykami do zaprzęgania koni, które w czasie pracy idą redlinami. [więcej w: rogi olx, drewpol rzeszów, elektryczniak ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drewpol rzeszów elektryczniak rogi olx