drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Koszty eksploatacyjne sa zwiazane z kosztem ciepla traconego przez budynek

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Koszty eksploatacyjne są związane z kosztem ciepła traconego przez budynek, co wyraża zależność: K3 = Wb vit z D Na podstawie pracy Wasiewskiego pt. Studium strat cieplnych i warunków wymiany ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z techniczną analizą izolacji termicznej budynków przyjęto przykładowo następujące dane odpowiadające poziomowi danych z roku -1977, a wiec: b = 2000 zł/m3, c = 2,15 zł/W, b = 430 zł/MWoh oraz z = 5400 h, średnia temperatura -powietrza sezonu ogrzewczego teś = 2,4oC. Przykładowe wyniki obliczeń wartości Tw funkcji Wb oraz B przedstawiono dla cieląt i trzody chlewnej. Przy analizie tego wykresu nasuwają się następujące wnioski: 1) podział na pomieszczenia dla zwierząt ogrzewane i samoogrzewalne powinien zależeć od czasu zwrotu nakładów na izolacje termiczne. Założony czas zwrotu nakładów powinien być zbliżony do czasu eksploatacji danego budynku, np. jeżeli zostanie przyjęta wartość l = 20 lat, tq izolację termi czną można będzie projektować nawet do zwrotu nakładów w ciągu tych lat. Jeżeli w pomieszczeniach o maksymalnej izolacji nie wystąpi zjawisko samoogrzewalności, to brakującą ilość ciepła dostarczą instalacje ogrzewczej 2) szybkość zwrotu kosztów poniesionych na izolację termiczną w samoogrzewalnych pomieszczeniach zależy od wartości m i B. Im większe są wartości m i mniejsze wartości B, tym szybciej wystąpią tendencje do zwrotu kosztów poniesionych na izolację. Oczywiście wykres ten i wynikające z niego wnioski został: opracowany, jak wspomniano, na poziomie kosztów z 1977 r. Można go obecnie uważać za prądowy natomiast ,po ustabilizowaniu sie cen, powinien być dla każdego kolejnego okresu ponownie przeliczany. [podobne: castorama bydgoszcz godziny otwarcia, elektryczniak, dombud oława ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bydgoszcz godziny otwarcia dombud oława elektryczniak