drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Nagrzewnica wtórna

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Za komorą nawilżania powietrze powinno osiągnąć punkt rosy względnie wymaganą zawartość wilgoci powietrza dopływowego. Obecnie jego wilgotność bezwzględna nie zmienia się i w nagrzewnicy wtórnej N trzeba dostarczyć tylko tyle ciepła, aby osiągnąć wymaganą w zimie lub w lecie temperaturę powietrza dopływowego. Temperatura ta jest wówczas wyż- sza od temperatury. pomieszczenia, jeżeli urządzenie klimatyzacyjne ma ogrzewać pomieszczenie i jest niższa jeżeli ma je ochładzać. Do wtórnego nagrzewania powietrza również najlepiej nadają się nagrzewnice płycinowe. Podczas lata, gdy nie potrzeba podgrzewania wstępnego i jedynie trochę ciepła do nagrzewania wtórnego, uruchomienie nagrzewnicy powietrza staje się nieopłacalne, jeśli musi przy tym pracować osobny kocioł. Jeśli chodzi o małe ilości ciepła, trzeba rozważyć możność zastosowania elektrycznej nagrzewnicy wtórnej. W pewnych okolicznościach w celu dogrzewania wtórnego, można za odkraplaczem domieszać część ciepłego powietrza pochodzącego z pomieszczenia do powietrza przepływającego Obejście (by-pass) pewnych stopni przygotowania powietrza dopływowego znajduje często zastosowanie wewnątrz samej komory klimatyzacyjnej. W ten sposób można zmniejszyć straty ciśnienia urządzenia, a przez to zapotrzebowanie mocy, stosując obejście na przykład nagrzewnicy wstępnej albo chłodnicy powierzchniowej, które nigdy nie pracują razem. Układ z obejściem umożliwia przede wszystkim regulację przez mieszanie, zapewniającą szybką zmianę temperatury powietrza dopływowego poprzez przestawienie klap na dwóch drogach przepływu powietrza.
Wentylator Ruch powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym jest wywołany pracą wentylatora poruszanego przez silnik elektryczny, przy czym wentylator jest ustawiony w końcu centrali klimatyzacyjnej. Warunek, aby zarówno wentylator jak i silnik wywoływały możliwie mało hałasu jest równie istotny w urządzeniach klimatyzacyjnych pomieszczeń dla ludzi, jak w normalnych urządzeniach wentylacyjnych w pomieszczeniach dla przebywania ludzi. W urządzeniach przemysłowych zagadnienie halasów nie odgrywa zwykle tak ważnej roli. [przypisy: betoniarnia kaczmarek, faurecia grójec, castorama łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia kaczmarek castorama łódź godziny otwarcia faurecia grójec