drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Urządzenia klimatyzacyjne są to urządzenia wentylacyjne, które pozwalają w jednym albo w kilku pomieszczeniach wytworzyć i utrzymać założony stan powietrza niezależnie od klimatu zewnętrznego i od różnych procesów zachodzących w tych pomieszczeniach. Stan powietrza w pomieszczeniu określa jego temperatura, wilgotność, ruch oraz czystość, których optymalne wartości oraz dopuszczalne w danych przypadkach odchylenia określa się w zależności od rodzaju i sposobu wykorzystania pomieszczenia klimatyzowanego. Należy więc ustalić je dla każdego przypadku osobno, dla jednoznacznie określonych warunków pracy w pomieszczeniu, np. dla danej ilości wytwarzanego ciepła, wilgoci i gazów i dla danych warunków klimatu zewnętrznego, w którym urządzenie ma pracować. Często w skrajnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się pewne zmiany w poszczególnych wielkościach, czasem nawet zmiany takie są pożądane, jak np. podwyższenie temperatury powietrza albo obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych dla przebywania ludzi w okresie wysokich temperatur zewnętrznych. Zgodnie z definicją ASHRAE (Stowarzyszenie Amerykańskich Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji) klimatyzacja polega na jednoczesnej kontroli wszystkich fizycznych lub chemicznych parametrów powietrza wewnątrz pomieszczenia, a przynajmniej trzech wymienionych w pierwszej kolejności: tempera- tury, wilgotności, przepływu, zawartości pyłu, bakterii, zapachów, koncentracji zdradliwych lub trujących gazów oraz jonizacji – dla zapewnienia właściwych warunków klimatycznych w danym pomieszczeniu (mikroklimatu). Urządzenia klimatyzacyjne zaopatrzone są w przyrządy do oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania, osuszania i przetłaczania powie- trza oraz do samoczynnego utrzymywania założonego stanu powietrza. W praktyce, mianem urządzeń klimatyzacyjnych określa się często takie urządzenie wentylacyjne. w którym brak jest jednego lub nawet kilku procesów przygotowawczych, wspomnianych wyżej. Należy dodać, że za pomocą takich niepełnych urządzeń można w poszczególnych przypadkach wytworzyć również wymagany stan klimatu pomieszczenia, np. w niektórych zakładach włókienniczych, jeżeli nie ma potrzeby chłodzenia pomieszczenia w lecie, a również w takim przypadku, gdy wymagana jest wysoka wilgotność, a osuszanie powietrza nawiewanego nie jest konieczne. W innych przypadkach, np. w pomieszczeniach przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi nie stosuje się w zimie nawilżania powie- trza, mimo iż można by to zakwestionować z higienicznego punktu widzenia. Zgodnie jednak z wytycznymi VDI (VDI-Liiftungsregeln) należy również w języku technicznym ściślej definiować urządzenia klimatyzacyjne i zgodnie z tym, określać wspomniane urządzenia jako urządzenia wentylacyjne z nawilżaniem, względnie urządzenia wentylacyjne z chłodzeniem powietrza. Czas pokaże, czy dla tego rodzaju urządzeń przyjmie się stosowane również czasem pojęcie urządzenia częściowej klimatyzacji – określające urządzenia zgodne z podaną przez nas definicją: określenie to mogłoby być konsekwentnie uzupełnione terminem urządzenie pełnej klimatyzacji dla urządzeń odpowiadającym treści naszej definicji. [patrz też: betoniarnia kaczmarek, faurecia grójec, castorama łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: betoniarnia kaczmarek castorama łódź godziny otwarcia faurecia grójec