drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE – ZASADY OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W wielu przypadkach urządzenia wentylacyjne mają nie tylko odświeżać powietrze w pomieszczeniu, lecz także wpływać na jego temperaturę i wilgotność. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, a przede wszystkim w salach o dużym zagęszczeniu, nie należy przekraczać określonych wartości granicznych temperatury i wilgotności względnej powietrza, szczególnie w warunkach atmosferycznych panujących w lecie. Jeśli trzeba przechowywać i wytwarzać materiały higroskopijne, wówczas konieczne jest. utrzymywanie minimalnej wilgotności, niezależnie od warunków klimatu zewnętrznego, niekiedy także w połączeniu z ograniczeniem do pewnej wysokości temperatury pomieszczenia. Niektóre procesy produkcyjne wymagają czasem również stałej temperatury powietrza, zarówno w zimie jak i w lecie, przy czym dopuszczalne są jedynie nieznaczne tylko odchylenia od wartości obowiązującej. Najczęściej nie wystarcza uzupełnienie urządzenia wentylacyjnego dodatkowymi elementami chłodzącymi albo nawilżającymi; trzeba raczej stosować urządzenia, w których temperaturę i wilgotność powietrza nawiewanego można w sposób samoczynny dostosować do wymagań chwilowych. Stale wzrasta znaczenie gałęzi techniki zwanej klimatyzacją. Na rozwój klimatyzacji wpływają w większym stopniu wzrastające wymagania dotyczące warunków produkcji i przebiegów technologicznych, szczególnie obecnie przy zagospodarowywaniu i zwiększaniu się zaludnienia krajów tropikalnych i subtropikalnych. W pewnym stopniu wpływa również znaczny wzrost wymagań komfortu w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych dla przebywania i pracy ludzi w naszych warunkach klima tycznych. [podobne: dombud oława, dombud oława aluminiowe, dombud oława jezdne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud oława mebelmania stalmet lublin