drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

WENTYLACJA W ZAGRANICZNYCH BUDYNKACH INWENTARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019


WENTYLACJA W ZAGRANICZNYCH BUDYNKACH INWENTARSKICH Wentylacja obiektów inwentarskich stosowana w państwach rozwiniętych technicznie znacznie się różni od naszej krajowej. Mona nawet stwierdzić, co jest poparte wynikami doświadczeń z lat siedemdziesiątych, że w najbliższym czasie nie będzie możliwe wprowadzenie w polskim budownictwie inwentarskim większości rozwiązań zagranicznych, ze względu na liczne przeszkody i ograniczenia: – materiałowe – różna, jakość i asortyment materiałów używanych lub przystosowanych do instalacji wentylacyjnych, – techniczne – odmienny ilościowo i jakościowo asortyment elementów poszczególnych instalacji produkowany przez wytwórnie, – energetyczne – wynikające z niedoboru energii elektrycznej, – ekonomiczne- zbyt powolna amortyzacja bardziej złożonych instalacji wentylacyjnych, – eksploatacyjne – wynikające z całkowitego braku zorganizowanej konserwacji urządzeń wentylacyjnych. Warto dla uzyskania pełnego obrazu wsp łczesnej wentylacji zapoznać i z rozwiązaniami zagranicznymi stosowanymi na przestrzeni ostatnich kilku lat, przy czym oczywiście nie zostaną przedstawione wszystkie propozycje projektowe. 4.4.1. Wentylacja podciśnieniowa [przypisy: meble88, mebelmania, metalzbyt gdynia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mebelmania meble88 metalzbyt gdynia