drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

ZESPOLY JEZDNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

ZESPOŁY JEZDNE Ciągniki mogą mieć zespoły jezdne kołowe lub gąsienicowe. W porównaniu z ciągnikami kołowymi – gąsienicowe posiadają cały szereg zalet: większą zdolność pokonywania przeszkód terenowych, lepszą przyczepność do roli, mniejsze ciśnienie jednostkowe na glebę i większy współczynnik sprawności. Dla uzyskania lepszej przyczepności do roli gąsienice i koła napędowe ciągników posiadają kolce: Pomimo to ciągniki na kołach żelaznych posiadają na mokrych i słabozwięzłych glebach nie wystarczającą przyczepność; ciągnik ma duży poślizg i znacznie zmniejsza się jego szybkość i moc pociągowa. Aby temu zapobiec, stosuje się różnorodne sposoby zwiększające przyczepność ciągników kołowych. Najważniejsze z nich są następujące: Przestawienie kolców w trzy rzędy zamiast fabrycznego ustawienia w dwóch rzędach. Przy takim ustawieniu kolców zawarte między nimi odcinki mniej zalepiają się ziemią i w ten sposób osiąga się lepszą przyczepność. Korzystając z tego, iż w ciągniku kołowym SChTZ otwory służące do mocowania kolców na obwodzie koła nie są umieszczone na środku podstawy kolców , dla zwiększenia przyczepności przykręca się kolce tak, aby szersza ich część była po zewnętrznej stronie koła. Jak wynika z danych doświadczalnych można zwiększyć przy tym normalną siłę pociągową o 80-100 kg- w porównaniu z normalnym ustawieniem fabrycznym. Fabryczne i odwrócone ustawienie kolców na kolach napędowych ciągnika SChTZ pokazane jest na rys. 190. Poszerzenie kolców tak, aby znacznie wystawały poza krawędzie kół. Bardzo często stosuje się dodatkowe poszerzone ostrogi wykonane z kątownika 75 X 75 X 8 ~ długości 655 mm, zamocowane na zwykłym kole. Kątowe ostrogi mocuje się w dwóch miejscach: na miejscu normalnych kolców rzędu. wewnętrznego oraz w rzędzie zewnętrznym zamiast kolców normalnych; kolce zewnętrzne zdejmuje się wtedy. Według danych naukowo-doświadczalnego zbożowego sowchozu ciągnik STZ . wyposażony w poszerzone ostrogi rozwijał na miękkiej glebie siłę pociągową prawie o 40% większą niż przy kolcach normalnych. [więcej w: rogi olx, drewpol rzeszów, elektryczniak ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drewpol rzeszów elektryczniak rogi olx